TIN TỨC

Rơm nhân tạo có thực sự tốt hơn Rơm tự nhiên ?

Rơm nhân tạo có thực sự tốt hơn Rơm tự nhiên ?

Nếu đánh giá theo góc nhìn đa chiều Lá cọ nhân tạo chỉ lợp duy nhất 1 lần và sử dụng mãi mãi, so với việc phải lợp và bảo trì thường xuyên và nhiều lần thì việc sử dụng lá cọ nhân tạo sẽ mang giá trị bên vững hơn. Và việc lợp lá cọ tự nhiên chưa chắc đã là rẻ so với lá cọ nhân tạo